icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Garantie en verwerking Dumowood - houten gevelbekleding

Garantie en verwerking

Siparila Oy verleent de 'DumoWood 15 jaar Garantie' op de houten drager, de coating en de arbeid volgens de garantieverklaring. De garantie van DumoWood 15 jaar wordt verleend wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden die te vinden zijn onderaan de pagina.

 

Verwerking Dumowood

  1. Opslag: vόόr het installeren van DumoWood dient deze droog te worden opgeslagen

  2. Onderconstructie: in de regel vindt de bevestiging van dit type gevelbekleding plaats op een houten onderconstructie

  3. Ventilatie: een niet-onderbroken ventilatieruimte van minimaal 20 mm dient achter de gevelbekleding te zitten, ook aan de boven- en onderzijde behoren hier ontluchtingsopeningen te zitten

  4. Bevestiging van de planken: gebruik voor maximale bevestiging geringde RVS nagels van 2,7 x 50 mm of RVS schroeven van 3,5 x 55mm, waarbij de nagels +/-30 mm in het massieve hout moet doordringen

  5. Zaagsnede en verfsysteem: alle zaagsneden en/of beschadigingen die na montage worden geconstateerd moeten worden gereinigd en met minimaal twee lagen DumoWood verf te worden behandeld. Zowel de beschermde als de onbeschermde kopse kant dient ook met minimaal twee lagen DumoWood verf te worden behandeld.

Meer details voor de verwerking van Dumowoord vind je in onderstaande link.

 

Garantieverklaring en details verwerking Dumowood