Configurator

Waar moeten de nagels in de plank bevestigd worden?

Bevestig de nagels op 1/3 van de opliggende rand (= onderkant in geval van horizontale bevestiging). Gebruik twee nagels bij een breder deel dan 150mm: op 1/4 van de bovenrand en 1/3 van de onderrand. Heb je een open gevel? Gebruik dan twee nagels vanaf 100 mm breedte en plaats de nagels minimaal 15 mm uit de rand. Smaller dan 100 mm? Bevestig dan één nagel in het midden van de plank.