Configurator

In hoeverre tasten vergrijzing en vervuiling de gevel aan?

Vergrijzing is een natuurlijk proces en heeft normaal gesproken geen effect op de levensduur van de gevel. Vervuiling werkt algengroei en schimmelvorming in de hand en kan in sommige gevallen tot schade leiden. Met periodiek schoonmaken wordt dit voorkomen.