Configurator

Algemene voorwaarden

InterFaca houdt zich aan de Algemene Verkoop Voorwaarden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse houtondernemeningen waarvan deel uitmaken aanvullende voorwaarden voor Naaldhout, Hardhout, Plaatmateriaal en het in loon bewerken van hout.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 17 maart 2011 onder nummer: 40530880. Het bijbehorende Arbitrage Reglement van de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen is eveneens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 16 september 2010 onder nummer: 40530880.

De volledige voorwaarden hebben we beschreven in een document en kan hieronder worden gedownload.

Download verkoopvoorwaarden InterFaca