Configurator

Disclaimer InterFaca

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.interfaca.nl.

Door deze website te bezoeken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van InterFaca-website
De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel InterFaca zeer zorgvuldig is bij het samenstellen en onderhouden van deze website, gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan InterFaca niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Ook garandeert InterFaca niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. InterFaca wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand.

Informatie derden
Wanneer InterFaca links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt InterFaca geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken
Het intellectueel eigendom (waaronder alle teksten, afbeeldingen, grafisch materiaal en logo’s) berust bij InterFaca, haar opdrachtgevers of eventuele licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InterFaca.
Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan is de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina te vinden. InterFaca behoudt zich het recht de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder dit aan te kondigen.